Kotisivu

Kristosofinen elämänymmärrys nojautuu Kristuksen Vuorisaarnan moraaliin, jonka avulla ihmisten keskinäinen veljeys ja aseeton sivistys on toteutettavissa. Kristosofiassa pyritään syventymään siihen Vuorisaarna-johtoiseen elämänymmärrykseen, jonka peruskiven Pekka Ervast ja J. R. Hannula laskivat ja jossa H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus muodostaa alustavan asteen.

Tämä on kristosofien verkoston aktiivinen osa. Sen sisältöä (blogit, keskustelut je.) tuottavat verkostoon liittyneet kristosofit. Jäsenyyttä voi pyytää jäseniltämme (esim. sähköpostilla osoitteeseen muurinen.kari@gmail.com).

Kristosofista filosofiaa


Kristosofista filosofiaa
Perin viisaan tuntuisen otsikon alla on tarkoitus käsitellä elämää ja sen ongelmia ”perinteisen” filosofian tapaan eli nojautumalla ajatteluun eli ihmisjärkeen. Esityksen filosofian tekevät kristosofiseksi ehkä jotkin lähtökohdat ajattelulle sekä myös monet tulokset, joihin tässä päästään ikään kuin päätelmieni kautta, mutta ko. tulokset olen saanut Kristusviisauden opettajilta.

ELÄMÄN PERUSIDEA
Peruslähtökohtana…

Read more…

Activity

Rauno Mustonen posted a status
Ala olevat tekstit ovat tutkimukseni löydöksiä monien erilaisten tulkitsijoiden kirjoituksista ja lopputulema on, että kaikissa lähteissä on sama ydin, mutta eri näkökulmista katsottu. Oman elämäni pyrin pitämään nykyään yksinkertaisena, jotta en…
Nov 25
Rauno Mustonen posted a status
Todellinen hermeettinen transmutaatio on tietoisuuden muuttamisen taitoa.
- Kybalion

" Tässä perusteiden kohdassa hermetistit opettavat, että ihmisen ympäristöön vaikuttamisen suuri työ saadaan toteutettua tietoisuuden voimalla. Koska…
Nov 12
Rauno Mustonen posted a status
Okkultismi tulee latinan sanasta occults, joka tarkoittaa "piilotettua" , "salaista" "kätkettyä viisautta". Okkultismi on henkilö, joka pyrkii sisäisen moraalisen kasvun avulla löytämään sielustaan ja itsestään tietoisuuden, joka ulottuu fyysisten…
Nov 12
Rauno Mustonen posted a status
"Aavistus tulee hämärästä..." Ja lopuksi: Toivo, että sillekin annamme oman paikkansa. Silloin vasta olemme sen äärellä, missä ihmisyytemme meidän tietämättä liikkuu kaiken aikaa, tilastojen ja laskelmien tuolla puolen. Siitäkin Paavali kirjoitti -…
Nov 8
Rauno Mustonen posted a status
"Nykyään puhutaan jo ilmiöstä nimeltä eko-teologia, mutta se on vielä aivan alkuvaiheessa, kuten myös sanapari mind and body, henki ja aine, pohdinta. Ratkaiseva kysymyshän kuuluu: Onko hengellä vaikutusta aineeseen vai ei? Mo et ihmiset…
Nov 8
Rauno Mustonen posted a status
"Ora et labora oli benediktiiniläis- järjestön munkkien ihanne. Se tarkoitti uudistumista. Nyt voimme sanoa: Vasta silloin saadaan elävyyttä, milloin kumpainenkin yhdistyy, moraali ja luonnontieteet, aktiivinen tekeminen ja rukoilu, milloin henki…
Nov 6
Rauno Mustonen posted a status
Baha'u'llah helmiä viisauden valtameressä.

"47. Se, minkä Jumala on määrännyt tehokkaammaksi parannuskeinoksi ja mahtavammsksi välineeksi maailman tervehdyttämiseksi, on kaikkien sen kansojen yhdistyminen yhdessä yleismaailmallisessa Aatteessa…
Nov 5
Rauno Mustonen posted a status
1 Muodosta ihmiskunnan yleinen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokkia taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
2. Anna virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
3. Tutki…
Nov 5
Rauno Mustonen posted a status
Mikao Usuin luonnollisen parantamismenetelmän historia. Reikin tarina on näihin päiviin saakka ollut suullinen, toisin sanoen se on välittynyt opettajalta oppilaalle suusanallisesti. Tämä on kertomus sellaisesta kuin minä ja muut olemme kuulleet:…
Nov 5
Rauno Mustonen posted a status
"Minä sitä vastoin, puhdas ja korkea minä, puhuu kokonaan toista kieltä: "Minä olen". Minä uskon totuuteen, minä toivon, että se on ilmentyvä, minä rakastan sen tavoittamista. Sen minä näen olevan tehtäväni ja sen tähden minä tahdon sitä, mitä…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
Yksilö ja persoona
"Jokaisessa maailmankaikkeudessa, kaikkialla, missä jumalallinen elämä ilmenee, on ihminen, tai se olento, joka vastaa meidän maailmamme ihmistä, koko luomisen ihme. Sillä hän on pienoiskuva kokonaisuudesta, heijastus…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
"The Secret doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy" (Salainen Oppi, Tieteen, Uskonnon ja Filosofian Yhdistelmä). Salainen oppi on kaikin puolin omituinen tuote. Vaikka tekijä olikin venakko (Ukrainalainen) ja vasta iäkkäämpänä…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
"Tiedämme kuinka paljon hyvää Osiriksen vaimo Isis voi tehdä ollessaan suotuisa ja kuinka paljon hän aiheuttaa harmia suutuksissaan. Maalliset, aineelliset jumalat suuttuivat helposti, koska ihmiset kokosivat ne molemmista luonnoista. Tämän…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
"Auringon liike, ekliptika ja eläinrata
Vaikka antiikin kreikkalaiset eivät tunteneetkaan taivaankappaleiden todellisia liikkeitä ja kiertoratoja selittääkseen havaisemansa ilmiöt, he pystyivät kuitenkin havainnoimmaan ja kirjaamaan muistiin…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
"Maailmankaikkeudella ei ajateltu olevan ajallista alkua ja loppua. Kaikilla taivaan tapahtumilla oli luonnolliset syynsä ilman jumalallisia tai mytologisia selityksiä. (Shaver 2018 s.15) Astrologia ja meteorologia kietoutuivat tiivisti…
Nov 3
Rauno Mustonen posted a status
"Elämä on koulu. Ei se ole koulua sille ihmisille, joka ei vielä huomaa, että elämä on koulu, mutta sille se on koulu, joka näkee sen. Ja elämänkoulu nöyryyttää meitä. Ennen, kun elämä joskus nöyryytti meitä, panimme vastaan ja sanoimme: mitä tämä…
Nov 3
More…